Beleidsadvies omtrent ‘preventieve maatregelen om verspreiding vanuit een geïmporteerd of autochtoon arbovirose geval te voorkomen’

Project Details

Description

De nadruk van het voorbereidend advies ligt op 2 aspecten:

1- Voorstel tot acties voor bestrijding/controle van tijgermuggen in de Belgische context om (potentiële) transmissie te voorkomen:

a. Wetenschappelijke literatuurstudie en consultaties van de verantwoordelijken in de buurlanden omtrent de verschillende bestaande en alternatieve bestrijdingsmethodes (muggenreductie/reductie mug-menscontact), hun efficiëntie en de gezondheidswinst (t.o.v. de kostprijs en de kost voor de omgeving) indien deze informatie voorhanden is.

b. Op basis van bovenstaande informatie, opstellen van een voorstel tot specifieke bestrijdingsacties (in tijd en ruimte) van de tijgermug in functie van de verschillende scenario’s met het oog op het onmiddellijk voorkomen van arbovirus-transmissie in geval van importgeval (Scenario 2* (+ importgeval) en Scenario 3 (+ importgeval) of autochtone gevallen (Scenario 4 en 5)

2- Voorstel tot maatregelen m.b.t. een geïntegreerde aanpak (detectie- en beschermingsmaatregelen), ter preventie van transmissie vanuit een arbovirusinfectie bij een teruggekeerde reiziger (dengue, (Zika, chikungunya)) om te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt binnen een regio bij scenario 2* (+ importgeval), scenario’s 3 (+ importgeval), en bij uitbreiding scenario 4 of 5:

a. Wetenschappelijke literatuurstudie en consultaties van de verantwoordelijken in de buurlanden omtrent de verschillende bestaande concrete geïntegreerde aanpak, hun geschatte effectiviteit op vlak van transmissiepreventie en de indien de informatie aanwezig is, de gezondheidswinst (t.o.v. de haalbaarheid).

b. Op basis van bovenstaande informatie, opstellen van een voorstel tot specifieke geïntegreerde aanpak (detectie- en beschermingsmaatregelen) en stappenplan om verspreiding vanuit een (potentieel) geïmporteerd geval te voorkomen in geval van een scenario 2* (+ importgeval) en scenario 3 (+ importgeval) tegen 18 juni 2024. Het voorstel omvat verschillende niveaus: welke acties moeten er genomen worden door zorgverleners en andere stakeholders mbt: terugkerende reizigers uit hoog endemische gebieden, mogelijk importgeval, bevestigd importgeval, omwonenden bevestigd geval, in een plaats waar tijgermuggen gevonden werden (met risico op introductie virus, als proxy voor asymptomatisch geval).

c. Op basis van bovenstaande informatie, opstellen van een voorstel tot specifieke preventiemaatregelen om verspreiding vanuit een (potentieel) autochtoon geval te voorkomen in geval van een Scenario 4 en 5 tegen 30 september 2024 en dit op verschillende niveaus (mogelijk autochtoon geval, bevestigd autochtoon geval, omwonenden bevestigd geval).

AcronymZAB-AA
StatusActive
Effective start/end date11/04/2430/09/24

Funding

  • Flemish Government - Agency for Care & Health: €24,792.93