Beter begrijpen van Covid-19 uitbraken in Woonzorg centra (WZC) in Vlaanderen, een epidemiologisch onderzoek

Project Details

Description

De resultaten van dit onderzoek zullen beter inzichten geven in de factoren die geleid hebben tot
Covid-19 uitbraken in WZC, alsook in de gemeenschap. Dit beleidsondersteunend werk is zowel van
belang voor de periode van de huidige exit strategie als voor het voorkomen van nieuwe uitbraken
in de toekomst.
StatusFinished
Effective start/end date1/10/2031/03/21

Funding

  • Flemish Government - Agency for Care & Health: €40,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.