FasciCoM - De wereldwijde opkomst van fascioliasis : ontwikkeling en validatie van een transmissie model om de meest kost-efficiënte controle methodes te bepalen

Project Details

Description

Fascioliasis is a parasitic disease caused by the zoonotic worm species Fasciola hepatica and F. gigantica. This disease affects the
liver of mammalian hosts and is primarily known for its high burden and associated economic impact in livestock. However, during the
last decades, fascioliasis has also become an emerging problem for public health. Today, 2.4 million people are estimated to be infected,
and over 180 million people at risk in over 70 countries, including Vietnam. Despite the zoonotic nature of the disease, current control
programmes use an exclusively human-centric approach. We hypothesise that to interrupt the disease transmission, a One Health
approach is needed. To this end, we will develop the first disease transmission model for Fasciola that includes all four actors of the
transmission cycle (humans, livestock, snails and water plants). We will calibrate and validate the model in a Vietnamese setting, where
the emergence of fascioliasis has taken worrying proportions. To this end, we will collect Fasciola prevalence, socio-demographic and
behavioural data in the Red River Delta to parameterize the model. In addition, we will assess the health and economic burden of
fascioliasis in Vietnam. This model will be used to identify in silico the most cost-effective control strategies. Finally, we will translate the
Vietnamese model to a general disease transmission model that will allow identification of the most feasible strategy in any scenario of
endemicity.

Layman's description

Fascioliasis is een parasitaire ziekte die veroorzaakt wordt door de zoönotische worm species Fasciola hepatica en F. gigantica. De
ziekte tast de lever aan van de eindgastheer (mens en vee) en is voornamelijk gekend vanwege de hoge prevalentie bij vee en de
daarmee geassocieerde economische verliezen. Gedurende de laatste decennia is er echter een verontrustende stijging in het aantal
humane gevallen. Momenteel wordt geschat dat er wereldwijd 2,4 miljoen mensen besmet zijn en 180 miljoen mensen risico lopen op
besmetting in 70 landen, waaronder Vietnam. Ondanks de zoönotische aard van de ziekte zijn huidige interventie programma’s
momenteel enkel gericht op de mens. Onze hypothese is dat de transmissie van Fasciola enkel gestopt kan worden met behulp van
een ‘One Health’ aanpak. In dit project zullen we het eerste volledige ziektetransmissie model opbouwen dat alle belangrijke actoren van
de transmissie bevat (mens, vee, slak en waterplant). Velddata verzameld in Vietnam, waar fascioliasis in opmars is, zullen dienen
voor de kalibratie en het testen van ons model. Vervolgens zal dit model gebruikt worden om verschillende interventies te simuleren en
hun impact te analyseren. Door middel van een gezondheidseconomische evaluatie zal de kost-efficiëntie van de meest succesvolle interventies bepaald worden.
Tenslotte zal het Vietnamees model vertaald worden naar een algemeen model dat gebruikt kan worden om de meest kost-efficiënte strategie te bepalen
in om het even welk land.

Description

Fascioliasis is a parasitic disease caused by the zoonotic worm species Fasciola hepatica and F. gigantica. This disease affects the
liver of mammalian hosts and is primarily known for its high burden and associated economic impact in livestock. However, during the
last decades, fascioliasis has also become an emerging problem for public health. Today, 2.4 million people are estimated to be infected,
and over 180 million people at risk in over 70 countries, including Vietnam. Despite the zoonotic nature of the disease, current control
programmes use an exclusively human-centric approach. We hypothesise that to interrupt the disease transmission, a One Health
approach is needed. To this end, we will develop the first disease transmission model for Fasciola that includes all four actors of the
transmission cycle (humans, livestock, snails and water plants). We will calibrate and validate the model in a Vietnamese setting, where
the emergence of fascioliasis has taken worrying proportions. To this end, we will collect Fasciola prevalence, socio-demographic and
behavioural data in the Red River Delta to parameterize the model. In addition, we will assess the health and economic burden of
fascioliasis in Vietnam. This model will be used to identify in silico the most cost-effective control strategies. Finally, we will translate the
Vietnamese model to a general disease transmission model that will allow identification of the most feasible strategy in any scenario of
endemicity.
AcronymFasciCoM
StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/23

Funding

  • Research Fund - Flanders: €98,344.00

Flemish disciplinelist

  • Veterinary public health and food safety

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.