HIV Prevention with Pre-Exposure Prophylaxis

Project Details

Description

Het doel van dit project is de acceptatie en de effectiviteit van een geïntegreerde preventieaanpak te bepalen. Deze preventieve aanpak is gericht op seronegatieve MSM met een hoog risico op HIV. Het onderzoek evalueert de impact van factoren uit de brede context en richt zich op gedrag, biologische en sociale factoren in combinatie met biomedische profylaxis. Dit vereist een vernieuwde dialog tussen wetenschappers, gezondheidswerkers en de geaffecteerde gemeenschap.
AcronymPrEP
StatusFinished
Effective start/end date1/11/1415/06/18

Funding

  • Agency for Innovation by Science & Technology: €980,600.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.