Msichana/Chakti! Understanding accountability in sexual and reproductive health of adolescents girls living in slums: a realist evaluation

Project Details

Description

De verstedelijking van de wereld vindt plaats tegen een zeer hoog
tempo met toenemende ongelijkheden in mega-steden. Meisjesadolescenten
in sloppenwijken in lage-en middeninkomenslanden
worden geconfronteerd met overlappende kwetsbaarheden. Deze
omvatten sanitation insecurity (slechte sanitaire voorzieningen en
seksuele en reproductieve gezondheidszorg). Dit brengt hun
persoonlijk welzijn in gevaar en leidt tot een suboptimale menstruele
hygiëne, stress en seksueel geweld. Met deze studie draag ik bij tot
een beter begrip van de politieke determinanten van gezondheid, en
zal ik de rol belichten die (meerlagig) bestuur en verantwoordelijkheid
(accountability) spelen in het bereiken van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen m.b.t. gezondheid en welzijn,
gendergelijkheid, zuiver water en sanitair, het verminderen van
ongelijkheid, en duurzame steden en gemeenschappen. Ik beoog het
verantwoordelijkheids-ecosysteem (accountability ecosystem) rond
deze meisjes te bestuderen. Ik gebruik realist evaluation als
onderzoeksmethodologie om deze verantwoordelijkheidsecosystemen
in de slums van Kampala en New Delhi te vergelijken
en meer specifiek de context condities en de causale mechanismen
op macroniveau te analyseren.
Bovendien wil ik de realist evaluation onderzoeksmethodologie
verder ontwikkelen, door het ontwerpen van instrumenten voor de
fijnmazige analyse van macro-level causale mechanismen en de
tijdsdynamiek.

Layman's description

The world today is urbanizing at a very fast pace, with rising
inequities in mega-cities. Female adolescents living in slums in lowand
middle-income countries negotiate the city every day through the
prism of a range of intersecting vulnerabilities. These experiences
include everyday “sanitation insecurity” (inadequate sanitation
facilities and sexual and reproductive health care). This puts their
health and personal well-being at risk and exposes them to suboptimal
menstrual hygiene, stress, infectious diseases and sexual
violence. With this study, I will contribute to a better understanding of
the political determinants of health, and of the role of multi-level
governance and accountability in achieving the inter-linked objectives
of the Sustainable Development Goals on health and well-being,
access to clean water and sanitation, the reduction of inequalities
and sustainable cities and communities. I will examine the
accountability eco-system surrounding female adolescents living in
slums, the networked governance and the accountability practices of
state and non-state actors. I will use realist evaluation as the overall
research methodology, comparing accountability eco-systems in
Kampala and New Delhi, and examining the macro-level causal
mechanisms and context conditions underlying accountability.
Furthermore, I will advance the realist evaluation methodology
through the development of tools for analysis of macro-level
mechanisms and time dynamics.
AcronymMsichana/Chakti
StatusActive
Effective start/end date1/11/2031/10/24

Funding

  • Research Fund - Flanders: €29,400.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.