Ontwikkeling en evaluatie van een gecomputeriseerde interventie voor chemsex ondersteuning

Project Details

Description

Chemsex (het gebruik van drugs, met als specifiek doel de seksuele beleving en/of prestaties te vergroten) is een globaal groeiend fenomeen. De impact van chemsex is aanzienlijk, zowel op niveau van het individu (fysieke, sociale en psychologische impact) als op de samenleving (openbare gezondheidszorg, preventie van HIV en seksueel overdraagbare aandoeningen, enz.)
Het CHEMIFIED-project heeft als doel een gepersonaliseerde dynamische mobiele interventie te ontwikkelen ("Just in time intervention") voor chemsex gebruikers. De ontwikkeling gebeurt in nauwe samenwerking met stakeholders en de doelgroepmensen op het terrein.
AcronymCHEMIFIED
StatusFinished
Effective start/end date19/11/2031/12/21

Funding

  • Dioraphte Foundation: €10,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.