Ontwikkeling tools ongelijkheid en armoede & review strategische nota ongelijkheid Enabel

Project Details

Description

Expertise-uitwisseling inzake ongelijkheid en armoede, met het oog op
- uitwerken van een ex ante evaluatie tool van de mogelijke impact op ongelijkheid en armoede van projecten van Enabel
- Uitwerken van een tool voor met meenemen van aandacht voor de thema's ongelijkheid en armoede bij evaluatie, monitoring en leren in het kader van een project
- Review van een strategische nota inzake ongelijkheid
StatusFinished
Effective start/end date6/01/2015/02/20

Funding

  • Belgian Development Agency: €10,921.24

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.