Ontwikkeling van een detectietest ter confirmatie van de visuele postmortem diagnose van rundercysticercose

  Project Details

  Description

  Het doel van het project is het objectief kunnen aantonen van rundercysticercose besmettingen via rundvlees. Een meer objectieve diagnose is belangrijk, om te voorkomen dat besmette vleeskarkassen in de voedselketen terecht komen (maatschappelijk belang). Nu worden er jaarlijks ca.13000 mensen behandeld voor runderlintworm in Belgïë.
  Een meer verfijnde diagnose (enkel levende larven) zal er voor zorgen dat goede vleeskarkassen niet afgekeurd worden (economisch belang). Slachthuizen, supermarkten en slagerijen kunnen hun kwaliteit beter garanderen. Bijkomend is er toegevoegde waarde voor de ontwikkelaars, producenten, toeleveranciers en verdelers van diagnostica.
  Om de objectieve test brede ingang te laten vinden als officiële keuring zal een wijziging van de wetgeving nodig zijn, maar ook zonder deze wijziging kan de test gebruikt worden door verzekeringsmaatschappijen en supermarkten met kwaliteitsgarantielabels.
  StatusFinished
  Effective start/end date1/10/0930/09/11

  Funding

  • Agency for Innovation by Science & Technology: €44,807.86

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.