Ontwikkeling van een pan-arbovirus diagnostische test voor klinisch management van niet-malaria ziekten met koorts

Project Details

Description

In dit project zal een snelle multiplex RT-PCR test ontwikkeld worden die de simultane detectie toelaat van een brede waaier arbovirussen met belangrijke medische/klinische impact.
Er zal gebruik gemaakt worden van een hydrolyse probe technologie die specifieke identificatie van virale pathogenen toelaat. Door verschillende PCR reacties te multiplexen, kan veel tijd gewonnen worden. Bovendien bekomt men zo een oplossing voor de problemen met interpretative van de serologische testen die vandaag de dag gebruikt worden voor de diagnose van arbovirus infecties.
AcronymARMADA
StatusFinished
Effective start/end date1/03/1528/02/18

Funding

  • Agency for Innovation by Science & Technology: €325,118.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.