Preventie van Diabetes type 2 en zwangerschapsdiabetes bij vrouwen van reproductieve leeftijd in Kisantu, DR Congo

Project Details

Description

Het opzetten van een programma voor preventie van diabetes type 2 en zwangerschapsdiabetes voor vrouwen in de risicogroep in de DR Congo.
Het ontwikkelen van effectieve strategieën rond gezonde voeding en beweging voor vrouwen van vruchtbare leeftijd.
In vijf gezondheidscentra zet de uitvoerder een gezamenlijke strategie op i.v.m. prenatale zorg, met een specifieke opdracht in diabetesmanagement.

Description

Het opzetten van een programma voor preventie van diabetes type 2 en zwangerschapsdiabetes voor vrouwen in de risicogroep in de DR Congo.
Het ontwikkelen van effectieve strategieën rond gezonde voeding en beweging voor vrouwen van vruchtbare leeftijd.
In vijf gezondheidscentra zet de uitvoerder een gezamenlijke strategie op i.v.m. prenatale zorg, met een specifieke opdracht in diabetesmanagement.
AcronymKis-Anvers
StatusFinished
Effective start/end date1/09/2031/12/23

Funding

  • Stad Antwerpen: €62,500.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.