Selection and indentification of phages against Burkholderia species in the natural environment of Cambodia

Project Details

Description

Met de unieke technische mogelijkheden van het Militair Hospitaal, Brussel, kunnen er fagen gevonden worden tegen moeilijk te behandelen micro-organismen, 'superbugs', zoals tuberculosis en gonorrhoe bijvoorbeeld. Deze fagen zijn effectief in de behandeling van "end-stage" infecties, waar geen antibiotica meer effectief is.

Doel:
Twee soorten Burkholderia kiemen, waar multiresistentie aan antibiotica vaak een probleem zijn, worden getargeted in dit project:
1. Longinfecties (soms met bloedvergiftiging) veroorzaakt door multiresistente Burkholderia cepacia
2. Bloedvergiftiging veroorzaakt door multiresistente Burkholderia pseudomallei (meliodosis)
Beide kiemen resulteren in ernstige ziektes met bloedvergiftiging en overlijden tot gevolg in België. Burkholderia cepacia in onbehandelbare vormen treffen we vooral aan bij kinderen, die lijden aan mucoviscidose, in België. Burkholderia pseudomallei, een gelijkaardige kiem, die maanden antibioticatherapie vereist, treft men meer aan in ZO-Azië.

Concreet plan:
1. Train laborantes uit ZO-Azië in de faagtechnieken
2. Het Brussels fagenteam ondersteunt het team in de collectie en selectie van fagen
3. De fagen kunnen ingezet worden voor therapie bij mensen met deze ziekte in België. Hiervoor dient er eerst een genome sequencing en een batch controle te gebeuren.

Description

Met de unieke technische mogelijkheden van het Militair Hospitaal, Brussel, kunnen er fagen gevonden worden tegen moeilijk te behandelen micro-organismen, 'superbugs', zoals tuberculosis en gonorrhoe bijvoorbeeld. Deze fagen zijn effectief in de behandeling van "end-stage" infecties, waar geen antibiotica meer effectief is.

Doel:
Twee soorten Burkholderia kiemen, waar multiresistentie aan antibiotica vaak een probleem zijn, worden getargeted in dit project:
1. Longinfecties (soms met bloedvergiftiging) veroorzaakt door multiresistente Burkholderia cepacia
2. Bloedvergiftiging veroorzaakt door multiresistente Burkholderia pseudomallei (meliodosis)
Beide kiemen resulteren in ernstige ziektes met bloedvergiftiging en overlijden tot gevolg in België. Burkholderia cepacia in onbehandelbare vormen treffen we vooral aan bij kinderen, die lijden aan mucoviscidose, in België. Burkholderia pseudomallei, een gelijkaardige kiem, die maanden antibioticatherapie vereist, treft men meer aan in ZO-Azië.

Concreet plan:
1. Train laborantes uit ZO-Azië in de faagtechnieken
2. Het Brussels fagenteam ondersteunt het team in de collectie en selectie van fagen
3. De fagen kunnen ingezet worden voor therapie bij mensen met deze ziekte in België. Hiervoor dient er eerst een genome sequencing en een batch controle te gebeuren.
AcronymBURK
StatusActive
Effective start/end date3/03/2031/12/24

Funding

  • Buy4Life bvba: €30,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.