Using mathematical modelling to determine the number and characteristics of people living with undiagnosed HIV to inform targeted and innovative HIV testing

Project Details

Description

In dit project zal men onderzoeken hoe men een zeer belangrijke subpopulatie van HIV-besmette personen, met name diegenen die niet weten dat ze seropositief zijn, kan aanzetten hun HIV-status te laten vastleggen. Op deze wijze zal men uiteindelijk het aantal nieuwe infecties kunnen terugdringen. Dit kan gebeuren door een vermindering van de infectiviteit alsook door een verminderd risicovol seksueel gedrag van een grotere populatie positief-gediagnostieerden.

- wetenschappelijk onderbouwd inschatten van de incidentie van HIV-transmissie aan de hand van mathematische modellen
- modelleren van het tijdsverloop tussen infectietijdstip en tijdstip van diagnose.
- inschatting van de huidige populatiegroottes met behulp van voorwaartse voorspellingen
- ontwikkeling van een begeleidingskader voor de omzetting van modelleringsresultaten naar nieuwe interventies
- ontwikkeling en evaluatie van nieuwe innovatieve en doelgroepgeoriënteerde interventies.
AcronymHERMETIC
StatusFinished
Effective start/end date1/11/1530/04/19

Funding

  • Flanders Innovation & Entrepreneurship: €493,586.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.