Het VOWB pilootproject voor een gedistribueerd depot van gedrukte biomedische tijdschriftencollecties

Katrien Alewaeters, Cathy Bruschini, Ann De Meulemeester, Inge Discart, Imke Hansen, Anke Jacobs, Dirk Schoonbaert, Paul Sijsmans

Research output: Contribution to journalA2: International peer reviewed article (not A1-type)peer-review

Abstract

In 2006 startten 6 instellingen binnen het VOWB met een pilootproject om te komen tot een gedecentraliseerde depotservice voor biomedische tijdschriften. Vooraleer van start te gaan zocht de werkgroep consensus over een aantal basisprincipes en criteria voor te bewaren titels. Daarnaast werd het afspraken rond IBL en een zogenaamd gedistribueerd bewaarbeleid vastgelegd die door de participerende instellingsbesturen ondertekend werd. Er werd gestart met een 2500 titels tellende lijst die voor depotdoeleinden in aanmerking konden komen. Daarnaast ontwikkelde Anet een web gebaseerde toepassing waarin de statussen en verhuisbewegingen van de betrokken titels up-to-date werden gehouden. De eindevaluatie in 2012 werd als zeer positief ervaren, al blijven er een aantal op te lossen issues waardoor men het project niet als definitief afgesloten beschouwt. De werkgroep formuleerde een aantal aanbevelingen die in functie van een eventuele verderzetting, maar ook voor toekomstige depotprojecten, als best practice kunnen dienen.
Original languageDutch
JournalBladen voor Documentatie
Volume47
Pages (from-to)175-185
Number of pages11
Publication statusPublished - 2014

Cite this