γδ T cells and CD14+ monocytes are predominant cellular sources of cytokines and chemokines associated with severe malaria

Danielle I Stanisic, Julia Cutts, Emily Eriksson, Freya J I Fowkes, Anna Rosanas-Urgell, Peter Siba, Moses Laman, Timothy M E Davis, Laurens Manning, Ivo Mueller, Louis Schofield

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'γδ T cells and CD14+ monocytes are predominant cellular sources of cytokines and chemokines associated with severe malaria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen