Exploiting knowledge on Leishmania drug resistance to support the quest for new drugs

Aya Hefnawy, Maya Berg, Jean-Claude Dujardin, Geraldine De Muylder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Exploiting knowledge on <em>Leishmania</em> drug resistance to support the quest for new drugs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen