Trypanosoma evansi in Northern Ethiopia: epidemiology, diversity and alternative diagnostics

Birhanu Hadush Abera

Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptie

Uittreksel

Dierlijke Afrikaanse trypanosomosis is een verzameling van parasitaire ziektes bij diverse gedomesticeerde en wilde dieren, verzoorzaakt door verschillende soorten trypanosomen. Hiervan veroorzaakt Trypanosoma (T.) evansi de ziekte surra bij kameelachtigen, runderen, paarden, geiten, schapen en buffels in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Als gevolg van mortaliteit, lage productiviteit van zieke dieren en kosten van behandeling, leidt surra tot aanzienlijke economische schade. Hoewel surra voor de Wereld Dieren Gezondheids Organisatie (OIE) onder de aangifteplicht valt, behoort zij tot de verwaarloosde ziekten wat betreft aandacht, controle-interventies en onderzoek naar verbeterde controlemiddelen.

Dit doctoraatsonderzoek, uitgevoerd in Ethiopië en in België, had drie objectieven:

1° Om inzicht te verkrijgen in de epidemiologische situatie van niet-tseetsee-overgedragen dierlijke trypanosomosis bij gedomesticeerde dieren in de regio’s Tigray en Afar in Noord–Ethiopië;

2° Om de trypanosomenstammen uit deze regio’s te isoleren en te karakteriseren;

3° Om de moleculaire en serologische diagnose van surra te verbeteren.

In de epidemiologische studie gebruikten we een combinatie van geavanceerde serologische, parasitologische en moleculaire diagnostische tests. Deze studie toonde aan dat T. evansi - maar ook T. vivax een andere niet-tseetsee overdraagbare trypanosoom - een niet te onderschatten bedreiging vormt voor de gezondheid van dieren in Tigray en Afar, niet enkel bij dromedarissen en runderen maar ook bij geiten, schapen en paardachtigen. We konden 22 nieuwe parasietenstammen isoleren uit zieke dromedarissen, waarvan een selectie werd aangepast aan in vitro cultuur voor in vitro testen van gevoeligheid aan geneesmiddelen. In deze tests werd geen resistentie aangetoond tegen algemeen gebruikte geneesmiddelen, in tegenstelling tot de vaststelling van resistentie tegen isometamidium hydrochloride bij experimentele infecties van muizen. Sommige van de geïsoleerde stammen konden we identificeren als het zeldzame T. evansi type B. Infecties met dit type parasiet kunnen niet opgespoord worden met de huidige tests aanbevolen door de OIE. Via sekwenering van het F1-ATP g subunit gen van de Ethiopische stammen en vergelijking met stammen van andere taxa en herkomst vonden we mutaties terug die bruikbaar kunnen zijn voor moleculaire karakterisatie.

Dit doctoraatsonderzoek liet ons ook toe een grootschalige evaluatie van de Surra Sero K-SeT uit te voeren. Deze test werd onlangs ontwikkeld door het Instituut voor Tropische Geneeskunde en Coris BioConcept voor de serodiagnose van T. evansi infecties. In vergelijking met de CATT/T. evansi, aanbevolen door OIE, is Surra Sero K-SeT duidelijk gevoeliger maar enigszins minder specifiek. Wij pleiten ervoor om de Surra Sero K-SeT aan te passen zodat die ook infecties met T. evansi type B kan opsporen.
TaalEngels
Plaats van publicatie[Leuven]
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2016

Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van '<i>Trypanosoma evansi</i> in Northern Ethiopia: epidemiology, diversity and alternative diagnostics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Dit citeren