Multiple ethical review in North-South collaborative research: the experience of the Ebola-Tx trial in Guinea

Maaike De Crop, Alexandre Delamou, Johan Van Griensven, Raffaella Ravinetto

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

1 Downloads (Pure)

Uittreksel

The process of double ethical review involves the ethics committees (ECs) in the country(ies) of the research site(s) and of the sponsor. This paper aims to assess the experience of the double ethical review in the Ebola-Tx trial, and to make general recommendations for research conducted during public health emergencies.

TaalEngels
TijdschriftIndian Journal of Medical Ethics
Volume1
Exemplaarnummer2
Pagina's (van-tot)76-82
Aantal pagina's7
ISSN0974-8466
StatusGepubliceerd - 2016

Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Multiple ethical review in North-South collaborative research: the experience of the Ebola-Tx trial in Guinea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Dit citeren