Multiple ethical review in North-South collaborative research: the experience of the Ebola-Tx trial in Guinea

Maaike De Crop, Alexandre Delamou, Johan Van Griensven, Raffaella Ravinetto

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Multiple ethical review in North-South collaborative research: the experience of the Ebola-Tx trial in Guinea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen