Opening the 'black box' of performance-based financing in low- and lower middle-income countries: a review of the literature

Dimitri Renmans, Nathalie Holvoet, Christopher Garimoi Orach, Bart Criel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Opening the 'black box' of performance-based financing in low- and lower middle-income countries: a review of the literature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen