Predictors of chronic food insecurity among adolescents in Southwest Ethiopia: a longitudinal study

T. Belachew, D. Lindstrom, A. Gebremariam, C. Jira, M.K. Hattori, C. Lachat, L. Huybregts, P. Kolsteren

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    10 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Predictors of chronic food insecurity among adolescents in Southwest Ethiopia: a longitudinal study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen